Vítejte v Myslícím domě!

Myslící dům je název projektu, sdružujícího produkty a vědomosti tzv. chytrých domů. Jedná se o propojení a ovládání jednotlivých kontrolních prvků objektů do logického celku a přidáním inteligence, založené na scénářích a podmínkách.

Systém je založen na Z-Wave, certifikované bezdrátové technologii na frekvenci 866 MHz. Ta zajišťuje systému tři důležité vlastnosti:

Neruší se s Wi-Fi ani mobilními telefonya díky délce vlny má dobrou propustnost přes zdi apod.

Není třeba tahat žádné dráty(jedna z hlavních blokací nasazení MD do stávajících budov a objektů)

Tím, že je technologie certifikovaná, zajišťuje vzájemnou kompatibilitu všech komponentů, majících příslušné logo.Takže např. k bráně vyrobené v Evropě společností Popp je možno použít senzor vyrobený v Číně, aniž by brána musela mít ve své databázi tento konkrétní senzor.

Databáze certifikovaných produktů narůstá každým dnem, v tuto chvíli má již desítky tisíc produktů.

Hlavní důvody, proč uvažovat o zvýšení inteligence budovy nebo objektu jsou:

Úspory
Zlepšením managementu vytápění, odpojováním přístrojů ve standby módu a implementací logiky ovládání (co se stane když...) je možno dosáhnout úspor v řádech tisíců, tj. rychlé návratnosti investic
Bezpečnost
Vzdálený dohled z mobilního zařízení, propojení senzorů (např. pohybu s kamerou, sirénou, magnetický kontakt dveří, ale i senzory vlhkosti, hlídání zátěže elektrických zásuvek) a logika v čase umožňuje skokově zvýšit zabezpečení za minimálních nákladů
Komfort ovládání
Jak ovládání z mobilního zařízení, tak inteligence vestavěná do intuitivního a učícího se rozhraní umožňují skutečně jednoduchou kontrolu nad všemi připojenými zařízeními. Seskupování do logických nebo topografických celků zvyšuje přehlednost a možnost jednotlačítkového ovládání
Odstranění bariér
Jako v teleshoppingu za tento systém nedáte milion. Nedáte za něj ani 100 tisíc. Pořizovací hodnota se pohybuje maximálně v řádu desítek tisíc, tj. spadá do kategorie běžných domácích / kancelářských výdajů. Navíc odpadá nutnost kopat do zdí, takže instalace je skutečně na desítky minut.

Co se dá v tuto chvíli ovládat? TOPENÍ - termostaty na radiátorech, čerpadla, čidla venkovní teploty, online předpovědi počasí

BEZPEČNOST - senzory kouře, vlhkosti, CO a CO2, otřesů, napájení apod.

ZABEZPEČENÍ - čidla pohybu, magnetické kontakty, kamery, zámky, nahrávání, nouzové osvětlerní, sirény...

MĚŘENÍ - online měření průtoků proudu, statistiky, časování dle tarifů

KOMFORT - žaluzie, vrata a brány, zalévání, automatická světla, postupné rozsvěcení v noci atd.

AUDIO/VIDEO - sdružené a programovatelné ovládání AV spotřebičů, makra, osobní nastavení